Oboiązek informacyjny RODO

Na podstawie artykułu 13 RODO.

KONEKTOR Przemysław Maćczak ul. Brukowa 16 91-341 Łódź NIP 8281361922, e-mail: biuro@konektor5000.pl dalej Administrator danych to podmiot, który decyduje o tym w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, które udostępniasz nam korzystając ze sklepu internetowego znajdującego się pod domeną konektor5000.pl a także podczas telefonicznego i mailowego kontaktu z obsługą naszego sklepu.

Dlaczego i po co przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzanie danych osobowych to czynność niezbędna do realizacji umowy sprzedaży, a w szczególności do:
- realizacji usług świadczonych droga elektroniczną,
- zakładania (rejestracji) konta i zarządzania nim oraz zapewnienia obsługi w przypadku problemów technicznych,
- sprzedaży produktów i ich dostaw,
- ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prawa cywilnego lub konsumenckiego, windykacji należności i innych podobnych
- wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
- obsługi reklamacji,
- obsługi zgłoszeń, które do nas trafiają (np. formularz kontaktowy, formularz „Zapytaj o produkt”),
- kontaktowania się z klientem w celach związanych ze świadczeniem usług,
- celów podatkowych i rachunkowych

Niezależnie od powyższych postanowień mamy możliwość na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do przetwarzanie Twoich danych między innymi do:
- monitorowania Twojej aktywności, która obejmuje na przykład wyszukiwanie słów kluczowych,
- zagwarantowania obsługi usług płatniczych (Przelewy24, tradycyjne przelewy),
- prowadzenia badań oraz analiz sklepu internetowego (najczęściej wyszukiwane produkty, najczęściej wybierany kurier, najpopularniejsze produkty, itp.)
- obsługa zapytań przesłanych przez zamieszczone na stronie formularze kontaktu, w przypadku gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
- celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (przepisy prawa).

Na podstawie odrębnych zgód Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:
- organizacji programów lojalnościowych, konkursów i innych akcji promocyjnych,
- prowadzenia marketingu Administratora oraz marketingu działalności innych firm, z którymi współpracujemy,
- otrzymywania informacji handlowej, w tym przesyłania przez Administratora na wskazany adres e-mail zamówionego Newslettera,
- kontaktu telefonicznego lub mailowego w celach sprzedażowych,
- kontaktu telefonicznego lub mailowego w celach reklamowych,
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy i jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

Wymagane przez nas dane to między innymi:
- w celu zakładania konta: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło,
- w celu złożenia i realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, dane do faktury lub inne dane osobowe jeżeli wymagają tego przepisy prawa

Poniżej dodatkowo znajdziesz informacje o tym, jakie dane są zbierane w trakcie korzystania z funkcjonalności sklepu:
- rejestracja konta i transakcje na koncie – imię, nazwisko, dane do wysyłki, numer telefonu, adres e-mail, dane o zawartych transakcjach, komentarze do produktów, komunikacja z obsługą sklepu, historia wizyt oraz przeglądanych produktów, źródło zamówienia;
- składanie zamówienia bez rejestracji – imię, nazwisko, dane do wysyłki, numer telefonu, adres e-mail, komunikacja z obsługą sklepu, źródło zamówienia;
- zapisy na Newsletter – adres e-mail;
- pola formularzy zapytań oraz komentarzy produktów – adres e-mail, imię;
- korespondencja mailowa – adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu;
- zapytania telefoniczne – adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu;
- programy lojalnościowe, konkursy – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Jakie mamy wobec Ciebie obowiązki?
Twoje dane będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

Jakie masz prawa dotyczące udostępnionych nam danych osobowych?
Udostępniając nam swoje dane osobowe, musisz wiedzieć że masz prawo do:
- informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane,
- otrzymania kopii przetwarzanych danych,
- sprostowania danych w momencie kiedy staną się one nieaktualne lub niekompletne,
- usunięcia danych w określonych sytuacjach: kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których informujemy powyżej; kiedy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać na innej podstawie); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; lub jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora.
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku kiedy Administrator przetwarza dane osobowe między innymi e celu prowadzenia działań marketingowych,
- przeniesienia danych do innego Administratora,
- cofnięcia zgody wyrażonej w celu przetwarzania danych w niektórych celach związanych z działalnością Administratora (na przykład Newsletter),
- zażądania aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenie poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał żadnych operacji na danych osobowych a jedynie je przechowywał,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów.
- udostępnianie Twoich danych innym podmiotom.

Twoje dane osobowe udostępniane będą podmiotom zewnętrznym, które w imieniu Administratora przetwarzają te dane na podstawie umów powierzenia lub akceptacji regulaminu. Podmioty, którym udostępniamy dane to podmioty, które zapewniają usługi: hostingowe, statystyczne, analityczne, księgowe, logistyczne, finansowe, kredytowe.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Facebooka w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (w tym profilowanie).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (również w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływało żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (także w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie tych danych w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W przypadku chęci uzyskania informacji jakie dane są używane do profilowania oraz jak „zostałem sprofilowany” należy wejść na stronę https://myaccount.google.com/activitycontrols?pli=1.
W przypadku nie wyrażenia zgody na profilowanie należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami:
Google - https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl
Chrome – ustawienia – zaawansowane – prywatność i bezpieczeństwo (tutaj należy wyłączyć lub włączyć niechciane funkcje),
Firefox – opcje – prywatność i bezpieczeństwo (tutaj należy wyłączyć lub włączyć niechciane funkcje).